Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě MAGNETIKUS.cz

Provozovatelem internetového obchodu www.magnetikus.cz  je FO Jan Russwurm, provozovna Zábělská 142, Plzeň 31200

IČO 73437271; DIČ CZ7410062055 a Kateřina Korandová IČO: 73412996 BANKOVNÍ ÚČET Česká spořitelna 3868811389/0800

 

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Veškeré zboží prodávané na Magnetikus.cz, je výrobek naší značky. Výrobky MagnetikusCreate – ozdobné magnetky jsou ruční výroba, takže se jednotlivé kusy mohou od sebe lišit barvou. Tyto odlišnosti nejsou na závadu a nemohou se stát předmětem reklamace.

Na poškození způsobené špatným nakládáním nemůže být brán zřetel. Pro případ reklamace uschovejte fakturu přiloženou k zásilce.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Dodáváme zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

  • S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  • Veškeré zboží je vyráběno na zakázku, stejně tak i úprava rozměrů jednotlivých druhů zboží je zakázkovou výrobou. Na zboží se proto nevztahuje 14 denní zákonná možnost odstoupení od smlouvy stanovená §53 Občanského zákoníku.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) DOBRAVA, BALNÉ A POŠTOVNÉ

Česká pošta

Pro tento způsob dopravy spolupracujeme s Českou poštou. Nabízí rychlou a spolehlivou přepravu zboží po celém území České republiky. Zboží zasíláme obchodním balíkem, který Česká pošta dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 30 kg a do hodnoty 100000.

Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Zásilkovna.cz

 

.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 0-15 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Dle zákona č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení, bude Vám kupní cena vrácena za těchto podmínek. Musíte nepoškozené zboží, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s fakturou a dodacím listem vrátit zpět v uvedené lhůtě.(určující je datum odeslání). Došlo -li k částečnému spotřebování či opotřebování zboží je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena a další prokazatelné náklady, které budou detailně vyčísleny prodávajícím. Poštovné placené zákazníkem pří vrácení zboží se nenahrazuje. Právo na odstoupení smlouvy se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně. Odstoupení od smlouvy se rovněž nevztahuje na zboží upraveného podle přání kupujícího

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že požadované zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, V tomto případě bude prodávající informovat zákazníka a dohodne s ním další postup.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

                                                                                                                                                                                  9) VÝROBA ZBOŽÍ

Zboží, které Vám nabízíme, je připravováno pouze a jen v naší dílně. Každý kus se tak stává originálem.

                                                                                                                                                                                10) REKLAMACE A ZÁRUKA

U všeho zboží se jako zhotovitelé zavazujeme k vyřízení reklamace do 30 dnů. Pokud nebude z jakéhokoli důvodu možnost tuto lhůtu dodržet, vyrozumíme Vás a určíme náhradní termín.

Ohledně všeho sortimentu našeho obchodu Vás chceme upozornit na skutečnost, že barvy zobrazující se na Vašem monitoru se mohou o určitý odstín lišit od skutečného originálu. Berte v úvahu, že každý monitor zobrazuje barvy jinak, proto je u lakovaného zboží uvedena barva RAL

Bezprostředně po převzetí zkontrolujte stav zboží, jestliže bude neúplné či poškozené, sepište s dopravcem protokol a nás neprodleně informujte na telefon 601 592 108

Reklamace vyřizujte buď přes mail magnetikus1@gmail.com nebo na telefonu 601 592 108.Při reklamaci budeme od Vás požadovat číslo Vaší objednávky, fakturu či daňový doklad. Neméně důležité je , že budeme k reklamaci potřebovat popis závady.

Reklamace Vám zaniká pokud bylo zboží porušeno dopravcem ( řešte s dopravcem), pokud jste nedodrželi návod a špatně instalovali, pokud budete zboží vystavovat podmínkám, jež neodpovídají parametrům materiálu. A pokud zboží bude poškozeno živly.

Stornovat objednávku můžete pouze tehdy, pokud prodejce poruší smluvní závazky. Pokud stornujete potvrzenou objednávku, prodávající si vyhrazuje právo vyžádat náklady vzniklé tímto jednáním.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 


Ochrana osobních dat

Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu správními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky

Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků, pokud neučinil žádnou objednávku, a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

Objednáním zboží souhlasí zákazník s těmito obchodními podmínkami

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2014 a jsou platné do jejich odvolání.